GREEN SPACE Creation

Jest to autorska inicjatywa WCB.

W ramach GREEN SPACE Creation oferujemy współpracę w zakresie projektów oraz doradztwa w obszarze przystosowania i adaptacji obiektów do zmian klimatu, wykorzystania energii odnawialnej, zazielenienia terenów i obszarów zabetonowanych. Są to przedsięwzięcia mające za zadanie przywrócenie obiektów naturze, a budynkom, parkingom, czy obiektom wielkopowierzchniowym dać drugie życie jako zielone i przyjazne strefy. Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest skuteczne wsparcie zarządców i właścicieli nieruchomości oraz parkingów w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. Usługa ta polega na określeniu obszarów możliwych do adaptacji w sposób zgodny ze środowiskiem naturalnym, jego przywracaniem oraz przygotowaniu obiektu do wyzwań związanych ze zmianami klimatu w taki sposób aby stały się obszarami przyjaznymi środowisku.

Pomagamy znaleźć najlepsze rozwiązania, które pozwalają dostosować obiekty i firmy do zmian klimatu.
Nasze działania obejmują m.in.:

  • pełne doradztwo na etapie koncepcyjnym,
  • poszukiwanie najlepszych rozwiązań,
  • pomoc w uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń,
  • projektowanie architektoniczne,
  • stworzenie projektu wykonawczego.

Projektowanie dostosowania, czy też adaptacji obiektów do zmian klimatu to usługa polegająca na określeniu potrzebnej i możliwej adaptacji budowli, obszarów, parkingów i przestrzeni wielkopowierzchniowych z wykorzystaniem rozwiązań opartych na przyrodzie.
Jej zwieńczeniem jest plan adaptacji zawierający projekt architektoniczny, który pozwoli zapewnić bezpieczeństwo i zmniejszyć negatywny wpływ infrastruktury na klimat.