Eco & Environmental Services

Jesteśmy pierwszym w Polsce Brokerem Usług Środowiskowych. Działamy w obszarze ochrony środowiska.

Posiadamy sieć współpracowników na terenie całej Polski oraz w innych krajach naszego Regionu.

Naszym celem jest zapewnienie pełnej satysfakcji i osiągnięcie optymalnych wyników dla naszych Partnerów i Klientów poprzez indywidualne podejście i wysoką jakość usług.

Współpracujemy z wieloma firmami, które również reprezentujemy pozyskując dla nich kontrahentów.

Współpracujemy z profesorami i kadrą naukową renomowanych uczelni wyższych w Polsce. Wśród naszych ekspertów są także specjaliści z różnych obszarów ochrony środowiska.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

Naszym Partnerom – Klientom oferujemy współpracę w zakresie:
 • poszukiwania rozwiązań i możliwości środowiskowych dla biznesu i działalności,
 • obliczania śladu węglowego i wodnego przedsiębiorstwa oraz produktu,
 • efektywności energetycznej i audytów energetycznych,
 • raportowania BDO, KOBiZE oraz raportowania niefinansowego ESG,
 • audytu środowiskowego oraz outsourcingu ochrony środowiska poprzez dostarczanie rozwiązań, które dają pewność, że ochrona środowiska w firmie (jako obszar) jest odpowiednio zagospodarowany, dopilnowany i zarządzany,
 • obliczenia i raporty pod kątem FENIKS / FENG / Taksonomii,
 • badania gruntu przy zakupie terenu,
 • koordynacji pomocy w obrocie odpadami,
 • plany dekarbonizacji,
 • finansowania inwestycji proekologicznych, funduszy unijnych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

 • GREEN SPACE Creation – jest to autorska inicjatywa WCB, w ramach której oferujemy współpracę w zakresie projektów oraz doradztwa w obszarze przystosowania i adaptacji obiektów do zmian klimatu, wykorzystania energii odnawialnej, zazielenienia terenów i obszarów zabetonowanych. Są to przedsięwzięcia mające za zadanie przywrócenie obiektów naturze, a budynkom, parkingom, czy obiektom wielkopowierzchniowym dać drugie życie jako zielone i przyjazne strefy. Określamy obszary możliwe do adaptacji w sposób zgodny ze środowiskiem naturalnym, jego przywracaniem i przygotowaniem obiektu do wyzwań związanych ze zmianami klimatu w taki sposób aby stały się obszarami przyjaznymi środowisku. Może to przynieść inwestorom szereg korzyści zarówno w krótkim, jak i długim okresie m.in.: oszczędności energetyczne, obniżenie kosztów utrzymania, poprawę wizerunku marki, dostęp do dotacji i ulg, wzrost wartości nieruchomości, redukcję kosztów opłat związanych z przestrzeganiem regulacji prawnych i podatkowych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

 • doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kompleksowej obsłudze firm w zakresie dotacji unijnych,
 • poszukiwania i realizacji kompleksowej obsługi inwestycji proekologicznych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

Poza usługami brokerskimi w zakresie ochrony środowiska naszym Partnerom doradzamy i pomagamy także w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Organizujemy i prowadzimy debaty i szkolenia, dzięki którym zwiększamy świadomość społeczną dotyczącą zmian klimatu, zasobów wodnych, recyklingu, odnawialnych źródeł energii czy utylizacji odpadów, omawiamy również tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, raportowaniem ESG i Taksonomią.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządowe z terenu całej Polski.