Eco Consulting Services

Jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE), które swoją działalność prowadzi od 2007 roku. 

EFOE jest organizatorem ogólnopolskich programów certyfikujących Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku.

 

Program dostępny jest na rynku od 2007 roku. Laureatami w tym czasie zostało 170 firm z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które potwierdziły swoją wiarygodność ekologiczną. Program dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy zarządzają firmą z uwzględnieniem obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, ale także wykazują dużą świadomość zmian klimatu. W obecnej formule prowadzony jest audyt środowiskowy firm w sześciu obszarach działań. Firmy, które uzyskały wymaganą regulaminem ilość punktów, otrzymują certyfikat Firma Bliska Środowisku, którym mogą się posługiwać w codziennych relacjach biznesowych.

 

Program dostępny jest na rynku od 2008 roku. Dotychczasowymi laureatami zostały gminy z terenu całej Polski wyróżniające się podejściem do zagadnień związanych z ochroną środowiska. W ramach oceny gmin weryfikowany jest poziom spełnienia wymagań z zakresu ochrony środowiska, ale również ich aktywność w budowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy.

 

Od 2021 roku EFOE jest także współbeneficjentem projektu LIFE Archiclima, nowatorskiego i międzydyscyplinarnego programu, polegającego na ocenie adaptacji obiektów do zmian klimatycznych oraz projektowaniu rozwiązań podnoszących poziom adaptacji, a także wprowadzającego system oznaczania budynków posiadających pięć stopni przystosowania do zmian klimatu – projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapraszamy do współpracy Podmioty gospodarcze oraz Gminy z terenu całej Polski w zakresie:

  • realizacji zadań: edukacyjno-szkoleniowych, zwiększania świadomości ekologicznej, możliwości wytwarzania produktów z recyklingu. 
  • poszukiwania rozwiązań i możliwości środowiskowych dla Twojego biznesu i działalności,
  • audytu środowiskowego,
  • poszukiwania i realizacji kompleksowej obsługi inwestycji proekologicznych oraz outsourcingu ochrony środowiska poprzez dostarczanie rozwiązań, które dają pewność, że ochrona środowiska w Twojej firmie lub jednostce – jako obszar – jest w odpowiednio zagospodarowany, dopilnowany i zarządzany.
  • organizacji debat i warsztatów ekologicznych dotyczących m.in.: zmian klimatycznych jakie następują w Polsce, recyklingu i utylizacji odpadów.