Eco & Environmental Services

Jesteśmy Firmą, która działa w obszarze ochrony środowiska. Jesteśmy pierwszym w Polsce Brokerem Usług Środowiskowych.

Naszym Partnerom doradzamy i pomagamy także w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.

W obszarze ochrony środowiska posiadamy sieć współpracowników na terenie całej Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej.

Współpracujemy z wieloma firmami, które również reprezentujemy pozyskując dla nich kontrahentów.

Organizujemy i prowadzimy debaty, dzięki którym zwiększamy świadomość społeczną dotyczącą zmian klimatu, zasobów wodnych, recyklingu, odnawialnych źródeł energii czy utylizacji odpadów, omawiamy również tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, raportowaniem ESG i Taksonomią.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

Naszym Partnerom – Klientom oferujemy współpracę w zakresie:
 • poszukiwania rozwiązań i możliwości środowiskowych dla biznesu i działalności,
 • audytu środowiskowego oraz outsourcingu ochrony środowiska poprzez dostarczanie rozwiązań, które dają pewność, że ochrona środowiska w firmie lub jednostce – jako obszar – jest odpowiednio zagospodarowany, dopilnowany i zarządzany,
 • raportowanie BDO, KOBIZE
 • raportowanie niefinansowe
 • obliczanie śladu węglowego i wodnego przedsiębiorstwa oraz produktu,
 • badania gruntu przy zakupie terenu,
 • koordynacji pomocy w obrocie odpadami,
 • plany dekarbonizacji
 • obliczenia pod kątem FENIKS/FENG/Taksonomii.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

 • projektów oraz doradztwa w zakresie przystosowania i adaptacji obiektów do zmian klimatu, wykorzystania energii odnawialnej, zazielenienia terenów i obszarów zabetonowanych. Są to przedsięwzięcia mające za zadanie przywrócenie obiektów naturze, a budynkom, parkingom, czy obiektom wielkopowierzchniowym dać drugie życie jako zielone i przyjazne strefy. Jest to przedsięwzięcie, którego celem jest skuteczne wsparcie zarządców i właścicieli nieruchomości oraz parkingów w budowaniu odporności na zagrażające skutki zmian klimatu. Usługa ta polega na określeniu obszarów możliwych do adaptacji w sposób zgodny ze środowiskiem naturalnym, jego przywracaniem oraz przygotowaniu obiektu do wyzwań związanych ze zmianami klimatu w taki sposób aby stały się obszarami ekologicznymi.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

 • doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz kompleksowej obsłudze firm w zakresie dotacji unijnych,
 • poszukiwania i realizacji kompleksowej obsługi inwestycji proekologicznych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

Poza usługami brokerskimi w zakresie ochrony środowiska organizujemy i prowadzimy debaty, dzięki którym zwiększamy świadomość społeczną dotyczącą zmian klimatu, zasobów wodnych, recyklingu, odnawialnych źródeł energii czy utylizacji odpadów, omawiamy również tematy związane ze zrównoważonym rozwojem, raportowaniem ESG i Taksonomią.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Projekt-bez-tytulu-10.png

Zapraszamy do współpracy podmioty gospodarcze oraz jednostki samorządowe z terenu całej Polski.