Działalność non-profit

Współpraca ze Stowarzyszeniem Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE)

  • EFOE to stowarzyszenie działające od 2007 roku będące organizatorem ogólnopolskich programów certyfikujących Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku.
  • Od 2021 roku EFOE jest współbeneficjentem projektu LIFE Archiclima, nowatorskiego i międzydyscyplinarnego programu, polegającego na ocenie adaptacji obiektów do zmian klimatycznych oraz projektowaniu rozwiązań podnoszących poziom adaptacji, a także wprowadzającego system oznaczania budynków posiadających pięć stopni przystosowania do zmian klimatu.

Więcej informacji: www.efoe.pl/